CONTACT

Scans & surveys

Om een goed zicht te krijgen op motivatie en leiderschap, werden gevalideerde meetinstrumenten/scans ontwikkeld die dienst doen als reflectie- en ontwikkelingstools.

Ze scannen de motivationele werking en geven ons als leidinggevende inzicht in hoe we de motivatie van ons team kunnen opkrikken en hoe we onszelf kunnen versterken in motiverende leiderschapsstijlen.

Evidence-based scans & surveys

Pick & play flexibiliteit in bevraging en rapportering

Onze scans, surveys en evolutiemetingen bestaan uit wetenschappelijk gevalideerde items en worden samengesteld in functie van de ontwikkelingsnoden van de organisatie. Door middel van een intake helpen wij met de samenstelling van je survey en eventuele opvolgmetingen.  In co-creatie stellen we metingen, ontwikkelingstrajecten en trainingen samen.

Ook onze rapportering is flexibel. Kies voor rapporteringen op organisatie-, dienst-, team- en zelfs individueel niveau. Dit in digitale vorm of op via ons dashboarding platform.

Hieronder geven we een zicht op enkele van de surveymogelijkheden.

Neem contact op voor de surveys

Benieuwd naar de mogelijkheden en wat we voor jullie kunnen betekenen?

Neem contact op of boek makkelijk een online kennismaking in.

Dat de corona-crisis ons weer heel wat leerde over communicatie, leiderschap en motivatie staat buiten kijf. Lees er hier meer over.

De terugkeer uit de corona-quarantaine: een beter moment is er niet om in te zetten op duurzame motivatie, participatie, nieuwe vormen van samenwerken, wat we samen geleerd hebben, ..

Daarnaast is ook het belang en de nood van een initiatief vanuit organisatie en leidinggevenden groot.

Daarom werkten we een 're-entry' aanbod uit. Wissel je graag eens van gedachten? Neem contact op of boek een online overleg in.


Post-corona special

Onze scans beogen steeds een volledig dynamiek (zie figuur) te bevragen, waarbij we niet enkel effecten in kaart brengen (bv. tevredenheid, betrokkenheid, ...), maar eveneens oog hebben voor de motivationele processen (nl. ABC en kwaliteit van motivatie) die daaraan voorafgaan. Door ook elementen uit de context te bevragen, die inspeelt op deze motivationele processen, krijgen we een volledig plaatje. Hier lees je meer over het belang van motivatie.

De ketting van motivatie

De sleutel tot welbevinden én prestatie

Heb je een doel voor ogen? Wil je inzetten op een motiverende bedrijfscultuur?

Dan bepalen we samen de doelstellingen en wat we willen meten.

Na een nulmeting bepalen we samen de meest efficiënte acties en via kortere, frequentere bevragingen houden we polshoogte, brengen we evoluties in kaart en kunnen we bijsturen richting doel.

De motivatie barometer

Meet - neem actie - evalueer - stuur bij

Organiseer inspraak via een bevraging

Bevragingen dienen steeds functioneel te zijn

Een bevraging kan een goede manier zijn om inspraak te organiseren en autonomie-ondersteunend te werk te gaan.

Zo kan je de mening vragen over een bepaald project, werkorganisatie of zelfs de toekomst van het bedrijf. Het start een dialoog, je geeft aan te willen luisteren naar ideeën en verzuchtingen en het zorgt ervoor dat er meer gedragenheid gecreëerd wordt.

Wij helpen je om de juiste vragen te stellen en hiermee op een motiverende manier aan de slag te gaan. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Niet alleen zorgen we ervoor dat je direct aan de slag kan met de resultaten van een scan. We zorgen er ook voor dat je op ons beroep kan doen voor ondersteuning. Zo kan je bij ons terecht voor begeleiding, co-creatie en uitvoerding van leiderschaps-, HR en communicatieprojecten.

Aan de slag met de resultaten

Begeleiding op maat

Heb je een vraag voor ons of wil je graag meer weer over hoe wij je kunnen helpen?

Laat van je horen

info@impetus.academy

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in