CONTACT

Over motivatie

De Zelf-Determinatie Theorie

Het ABC van motivatie

Aan de basis van motivatie liggen 3 universele psychologische basisbehoeftes die de noodzakelijke wortels vormen voor motivatie en groei.

Deze behoeftes noemen we het "ABC": de behoefte aan Autonomie, verBondenheid en Competentie. Net zoals we bepaalde fysieke behoeftes (eten, slaap, ...) nodig hebben om te overleven, zijn deze psychologische behoeftes essentieel voor ons persoonlijk en sociaal functioneren.

Wanneer in zeker mate aan deze psychologische basisbehoeftes is voldoen, ontstaat een kwaliteitsvolle motivatie en een resem aan andere positieve gevolgen (zie oa. figuur).

Over de Zelf-Determinatie Theorie

De mate waarin iemands ABC ondersteund dan wel ondermijnd wordt, zal zijn/haar motivatie gaan bepalen, nl. zal iemand vooral de taken doen vanuit een moeten (moetivatie) of vanuit een willen (goesting)?

Onderzoek toont consistent aan dat minder kwalitatieve motivatie (gecontroleerde motivatie of 'moetivatie') vooral aan negatieve uitkomsten of effecten zijn gelinkt. Dit terwijl meer kwalitatieve motivatie (autonome/vrijwillige motivatie of 'goesting') gerelateerd is aan meer positieve uitkomsten of effecten.

Bovendien zijn vrijwillig gemotiveerde medewerkers ook veel beter in het behalen van de algemene doelstellingen van de organisatie en aangenamer om in je team te hebben. Daardoor loont het steeds de moeite blijvend te investeren in de context waarin het ABC van medewerkers wordt ondersteund.

Waarom inzetten op het ABC loont

Van 'moetivatie' naar 'goesting'

Over het belang van motivatie

Interesse in het wetenschappelijk onderzoek naar motivatie?

We verzamelden hier enkele basis wetenschappelijke artikelen uit diverse contexten.

Hoe zetten we in op het ABC?

Een kompas als gids

De afgelopen jaren werd baanbrekend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de meest motiverende context en de meest motiverend stijl van leiding geven.

Dit heeft geleid tot een handig kompas dat enerzijds de leidinggevende stijl in kaart brengt en anderzijds richting geeft voor verdere ontwikkeling van een motiverende stijl en motiverende cultuur.

Over motiverend leiding geven

Heb je een vraag voor ons of wil je graag meer weer over hoe wij je kunnen helpen?

Laat van je horen

info@impetus.academy

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in